Yayın İlkeleri

BASIN VE YAYIN İLKELERİMİZ

1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini

inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,

2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din

duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın

yapmamak,

3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,

4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya

iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,

5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu

yapmamak,

6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın

veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,

7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe

yayınlamamak,

8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla

gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi

kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine

özen göstermek,

9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek

10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler

bulunmadıkça kimseye atfetmemek,

11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal

ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve

tutumlarla yapmaktan sakınmak,

13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,

14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak

şekilde belirtilmeli.

15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,

16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı

duymak.

Parlamento Haber
Hüseyin Hakkı Kahveci
Av. Ayşegül Dalkır Kahveci